Tarief

Niets veranderlijker dan de politiek in Nederland!

De tarieven van de tandartsen en dus ook van implantologie zijn de laatste jaren verlaagd. De tarieven voor 2017, 2018,2019 en 2020 zijn, met een kleine positieve correctie voor de inflatie van zo’n 4 %,  weer op het niveau van 2011!

Voor vergoedingen uit de basisverzekering geldt wel dat de verplichte eigen bijdrage € 385,= bedraagt. . Dat geldt dus voor behandelingen die in het basisverzekering horen, zoals de volledige prothese en de daar bijbehorende implantologie verrichtingen. Én er is natuurlijk een eigen bijdrage per prothese van ongeveer € 130,=. Ook moet de patiënt een klein percentage van de implantatieprocedure zelf bijbetalen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de Zorg Verzekeraar.

Dus… de vergoedingen voor protheses op implantaten zijn nog steeds zodanig, dat u voor een prothese op implantaten, met een drukknop- of staafsysteem slechts een paar tientjes extra kosten heeft. Een betaalbare oplossing voor een groot probleem!

Bovendien.. de maximale tarieven zijn vanaf 2013 weer voor alle tandartsen gelijk! Op de site van de Nederlandse Zorg Autoriteit staan deze overigens duidelijk vermeld.

Maar… zoals al eerder gesteld… niets veranderlijker dan de politiek, dus bovenstaande regelingen kunnen zomaar komen te vervallen, wanneer de dames en de heren politici in Den Haag weer een paar miljoen extra willen bezuinigen! Het experiment met de vrije tarieven in de tandheelkunde zou minimaal 2 jaar duren, maar werd al na 3 maanden beëindigd! Gelukkig kan de gemiddelde tandarts hiermee nog een goede kwaliteit leveren, maar dan moet je niet op een pluche bank in de wachtkamer zitten met een cappuchino in de hand!

Dus….. overleg goed met je tandarts wat je zelf wilt!

Geef een antwoord